(+45) 31 32 17 26 Hækken 7, Vester Hassing, 9310 Vodskov tyd@beregnerservicenord.dk

Beregner honorar

Honorarliste for tilbudsudregningHonorarlisten er gældende fra den 1. maj 2011 for Beregnerservice NORD ApS.

Honorarlisten er vejledende, og ved særlig vanskelige eller lette opgaver bliver tillagt eller fratrukket en %-sats, der står i rimeligt forhold til sagens karakter.

Honorarfastsættelse fra kr. 1,0 mio. og opefter sker ved en graduering i forhold til projektets omfang ud fra lønsummen.​

Kopiering af udbudsmateriale, forhandlinger og afklaring af projektet med bygherre, opmåling og besigtigelse på byggepladsen, indhentning og påføring af materialepriser i kalkulationen, specifikation i h.t. tilbudslister, faktureres på basis af medgået tid og med den tidsfaktor, der til enhver tid er gældende for Beregnerservice NORD ApS.

Kørsel betales efter de af staten fastsatte regler og takster.

Alle nævnte priser er excl. moms.

Når tilbudsudregningen sælges til flere kunder, hvilket Beregnerservice NORD ApS forbeholder sig ret til, reduceres honoraret med følgende procenter:

Ved 2 rekvirenter fratrækkes honoraret 30%
Ved 3 rekvirenter fratrækkes honoraret 35%
Ved 4 rekvirenter fratrækkes honoraret 40%
Ved 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 45%
Ved mere end 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 50%

Der vil være mulighed for at opnå “storkunde rabat”

Såfremt en rekvirent ønsker at købe en sag alene, uden af beregnerfirmaet har mulighed for salg til yderligere rekvirenter, vil der blive tillagt 10% til beregnerhonoraret.

Timepris: kr. 490,00​

Ret til ændringer forbeholdes.

Honorar beregnes som en procentsats af entreprisens/opgavens nettosvendeløn efter vedlagte tabel.

Lønsum
Mur
20.000
8.470
30.000
7.480
40.000
6.600
50.000
5.984
60.000
5.500
70.000
5.092
80.000
4.730
90.000
4.440
100.000
4.224
125.000
3.661
150.000
3.285
175.000
2.966
200.000
2.794
225.000
2.601
250.000
2.464
275.000
2.368
300.000
2.259
350.000
2.112
Lønsum
Mur
400.000
1.858
450.000
1.858
500.000
1.716
600.000
1.555
700.000
1.452
800.000
1.364
900.000
1.291
1000.000
1.232
1200.000
1.129
1400.000
1.068
1600.000
1.017
1800.000
1.002
2000.000
0.985
3000.000
0.836
4000.000
0.715
5000.000
0.625
6000.000
0.550

Storkunde rabat

Samlet års fakturabeløb (1. januar – 31. december)​

Fra
Til
50.000
100.000
5%
100.000
200.000
10%
200.000
300.000
15%
300.000
20%

  beregnerservice NORD aps

  Hækken 7
  Vester Hassing
  9310 Vodskov

  Tlf.: 31 32 17 26
  Mail: tyd@beregnerservicenord.dk

  CVR nr.: 33592868